ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА…

Национална инициатива за отбелязване на 149 години от

гибелта на Апостола на свободата

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив, за втора година инициира сред училищата
съвместното отбелязване на 149 години от гибелта на Васил Левски.
На 18 февруари 2021 г. 3500 ученици от I-XII клас от 12 образователни институции в
гр. Пловдив едновременно рецитираха Ботевото стихотворение „Обесването на Васил
Левски“. Събитието бе отразено в YouTube с общ видеоклип https://youtu.be/lJ6-ucMoA0Y,
включващ кадри от всяко училище, а ученици и учители споделиха мнения за вълненията
от подготовката и минутите, в които във всяка класна стая заедно са рецитирали едно от
най-вълнуващите произведения за Левски.
Тазгодишната инициатива е подкрепена от Министерство на образованието и науката.
Включването на училищата от страната на 18 февруари 2022 г. ще даде възможност на
повече ученици да отдадат почит към паметта на Левски по един нетрадиционен начин и
да съпреживеят мощта на Ботевото слово. В 12:00 ч. учениците едновременно ще
рецитират стихотворението „Обесването на Васил Левски“.
Възможно е за учениците от начален етап по преценка на учителите да бъдат избрани
отделни куплети от произведението.
За включване в инициативата е необходимо училищата да подадат предварителна
информация на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca3DE2Hkpqkv9bIEK7M4-
mOdfxM10ruOrH3_o0BOy_Po-8Zg/viewform
В деня на събитието се очаква училищата да публикуват снимки и/или кратки
видеозаписи на www.149-levski.bg Достъпът до споделените материали ще е възможен за
всички.
Необходимо е предварително писмено съгласие на родителите за заснемане на
учениците.